משמר החינוך הממלכתי מזמין אותך ליום חשיבה עם שותפים ושותפות בכירים בשדה מדיניות החינוך. במהלך היום, נציג לעיון ולהערות טיוטה מתקדמת של מחקר המדיניות החדש שלנו, שמציע תוכנית עבודה מעשית וישימה לתיקון שחיקת הערכים הדמוקרטיים במערכת החינוך.

עגלה מלאה:

תכנית מדיניות מעשית לחיזוק הערכים הדמוקרטים במערכת החינוך בישראל

יום ד', יא תמוז התשפ"ד, 17.07.2024
בין השעות 09:00-14:30
בבית ציוני אמריקה, תל אביב

על תוכנית המדיניות

השנה החולפת שהביאה עלינו את ההפיכה המשטרית ואת שבעה באוקטובר, חיזקה את הצורך להעמיד תוכנית מדיניות מעשית וישימה המציבה במרכזה את החינוך לערכים דמוקרטיים.

התוכנית מציעה שינויים מבניים רחבים הנוגעים לכלל תלמידי ישראל במטרה לממש את הערכים המכוננים של חוק חינוך ממלכתי בבתי הספר ובכיתות הלימוד. בתוך כך, מתייחסת התוכנית לסוגיות כדוגמת חלוקת תקציבים, תוכנית הלימודים ובעיית הייצוג החסר של החינוך הממלכתי בהנהלת והנהגת משרד החינוך. ייחודיותה של התוכנית באה לידי ביטוי בהעמדת "רגל מסיימת" בדמות פירוט מדוקדק של צעדי מדיניות – תיקוני חוק, החלטות ממשלה ושינויי תקנות – מוכנים ליישום ולהטמעה מערכתית מיידית. 

את המחקר הובילו ד"ר תמי הופמן, ראשת התוכנית למדיניות חינוך לדמוקרטיה במכון הישראלי לדמוקרטיה, ועו"ד איתמר קרמר, מנהל משמר החינוך הממלכתי.

על משמר החינוך

בדצמבר 2023, עם כינונה של הממשלה הנוכחית ולאחר פרסום ההסכמים הקואליציוניים, חברו קרן ברל כצנלסון, גבעת חביבה ואידאה – המרכז לדמוקרטיה ליברלית, יחד עם קרנות וארגונים נוספים, להקמת  משמר החינוך הממלכתי, ששם לו למטרה להיות הלובי האזרחי והפוליטי של החינוך הממלכתי בישראל.
תכלית פעולת המשמר היא מאבק במתקפה של הממשלה החדשה על הערכים הדמוקרטים של החינוך הממלכתי בטווח הקצר ובניית תשתית מדינית וישימה לחיזוק ערכים אלה במערכת החינוך בטווח הארוך.
הניתוח שעומד בבסיס פעולת המשמר הוא שהחינוך הממלכתי בישראל איבד את יכולתו לחנך את התלמידים והתלמידות הלומדים בו לערכיה של מדינת ישראל, כפי שעוצבו בהכרזת העצמאות ומאוחר יותר בחוק חינוך ממלכתי. ערכים ציוניים, דמוקרטיים וליברליים, ההולכים ונשחקים. אובדן יכולת זה אינו כורח המציאות כפי שמוכיחה ההשוואה לחינוך הממלכתי-דתי.
בהיבט הערכי, החינוך הממלכתי-דתי מחנך לערכיו וחסין מכל התערבות חיצונית, שעה שהחינוך הממלכתי הולך ומתפרק מהערכים עליהם נוסד. בהיבט המוסדי – האוטונומיה של מנהלים ומורים בחינוך הממלכתי-דתי מעוגנת בחוק בדמות סמכויותיה של מועצת החמ"ד (חינוך ממלכתי-דתי), בעוד שמנהלים ומורים בחינוך הממלכתי המתעקשים לחנך באופן מפורש לערכים דמוקרטיים נתונים לביקורת מתמדת, פעמים רבות אף להתקפה. בהיבט התקציבי, ילד בחינוך הממלכתי-דתי מקבל תקציב הגבוה ב-26% מילד יהודי בחינוך הממלכתי ו41% מילד ערבי.
אפליה רב-מימדית ועמוקה זו בין החינוך הממלכתי-דתי (ובחלק מהדברים גם בחינוך החרדי) לבין החינוך הממלכתי הגיעה לשיאה בממשלה הנוכחית והיא בעלת השלכות הרות אסון על המטען הערכי של דמות בוגר מערכת החינוך ועל הדמוקרטיה הישראלית כולה. תיקון האפליה, קידום מדיניות חינוך שמעמידה במרכז חינוך לערכים דמוקרטיים, והצבת תוכנית זו כיעד מרכזי במערכת הפוליטית לקראת הממשלה הבאה – אלה הם תנאי היסוד של שיקום וחיזוק הדמוקרטיה הישראלית כולה.

לקראת השתתפות ביום החשיבה

יום החשיבה מצריך מהמשתתפים והמשתתפות בו קריאה מקדימה של חומרי הרקע ושל תוכנית המדיניות, נוכחות מלאה ביום החשיבה והשתתפות פעילה בו. בסוף היום תוצע לנוכחים השתתפות במהלכי החשיפה והקידום הציבוריים של התוכנית בשלבים מאוחרים יותר.

על מנת לספק נקודות מבט רבות, מגוונות ומעניינות, ערכנו רשימה מכובדת ומגוונת של מיטב הקולות אשר ברצוננו לשתף בטיוטת עיקרי התכנית.

יום החשיבה יתחלק לשני חלקים מרכזיים:

החלק הראשון יתקיים במליאה, יוצגו בו עיקרי תוכנית המדיניות ואליהם יגיבו מספר מגיבים ומגיבות מרכזיים.

החלק השני של יכלול שני סבבים של שולחנות עבודה מקצועיים. בכל שולחן תוצג השאלה המרכזית על ידי דובר או דוברת מרכזיים, שגם ינהלו את הדיון בעקבותיה. סיכום הדיון וחילוץ התובנות ממנו לטובת הטמעה בתוכנית המדיניות ובתוכנית העבודה בעקבותיה, יהיה באחריות נציג או נציגה מאחד הארגונים השותפים למשמר החינוך הממלכתי: קרן ברל כצנלסון, גבעת חביבה, תנועת החלוץ ואידאה – המרכז לדמוקרטיה ליברלית.  

תוכנית היום:

חלק א' – מליאה

התכנסות

9:30-9:00

הצגת התכנית

10:10-9:30

מגיבים ומגיבות מרכזיים

11:15-10:10

הפסקה

11:30-11:15

חלק ב': שולחנות  עגולים

מעקרונות למדיניות – חלוקה לשולחנות עבודה מקצועיים:

12:30-11:30

שינוי בהרכב ובסמכות ועד החינוך

שולחן 1:

הקמת מנהלת ואגף החינוך לדמוקרטיה

שולחן 2:

הקמת מקצוע הדמוקרטיה

שולחן 3:

שינויים תקציביים ומבניים לטובת שוויון בהקצאת המשאבים וגישור על פערי היישום במשרד החינוך

שולחן 4:

ארוחת צהרים

13:30-12:30

שחקני מדיניות ראשיים ותפקידם – חלוקה לשולחנות עבודה מקצועיים:

14:20-13:30

השדה הפוליטי – איך שמים את התכנית בראש סדר העדיפויות של הממשלה הבאה?

שולחן 1:

ארגונים חינוכיים בחברה האזרחית

שולחן 2:

האקדמיה

שולחן 3:

מנהלות ומנהלי בתי ספר ואגפי חינוך

שולחן 4:

מינהל חינוכי בכיר

שולחן 5:

הזירה הציבורית

שולחן 6:

סיכום

14:30-14:20

תודה לכל מי שהשתתפו ביום החשיבה.

לוגו החלוץ
אידאה המרכז לדמוקרטיה ליברלית
קרן ברל כצנלסון

קרדיט תמונת רקע: משה מילנר, לשכת העיתונות הממשלתית